هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

منابع ثابت تولید ذرات معلق در هوای شهر تهران

در بخش منابع ثابت تولید کننده آلودگی هوا، مطالعات دقیقی انجام نشده اما بررسی ها نشان می دهد که واحدهای صنعتی حدود ۱۷.۸ درصد، نیروگاه ها ۱۲.۱ درصد، پالایشگاه ۴.۴ درصد و اماکن مسکونی، واحدهای اداری و تجاری نیز ۲.۳ درصد در تولید ذرات معلق هوای تهران نقش دارند. یکی دیگر از منابع ذرات معلق طوفان های گرد و غبار است که آمار دقیقی درباره سهم این منبع در دسترس نمی باشد.