هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

اهداف هواپو

اهداف هواپو :

·        تدوین یک مجموعه کامل اطلاعاتی در زمینه آلودگی هوا به منظور دسترسی سهل و آسان شهروندان به :

o       آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینه مدیریت آلودگی هوا – پایش و تصفیه هوا اثرات بهداشتی، اقتصادی و محیط زیستی آلاینده های هوا و …

o       تجربیات سایر کلان شهرهای دنیا در زمینه مدیریت آلودگی هوا و نحوه دستیابی به هوای پاک

o       منابع تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی، باد و … فرهنگ سازی استفاده از آنها

o       راهکارها و اقدامات لازم در راستای حفاظت از سلامت فردی و حرکت به سمت محیط زیستی سالم تر

·        هدایت تصمیم گیرندگان به سمت تدوین راهکارهای موثرتر به منظور مقابله با دستیابی به هوایی بهتر