هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

فروردین ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۰ مبارک !

باز عالم و آدم و پوسیده گان خزان و زمستان خندان و شتابان به استقبال بهار می‌روند
تا اندوه زمستان را به فراموشی سپارند و کابوس غم را در زیر خاک مدفون سازند
و آنگه سر مست و با وجد و نشاط و با رقص و پایکوبی با ترنم این سرود
طرب انگیز نو روز و جشن شکوفه ها را بر گذار می‌نمایند
عید نوروز بر شما مبارک باد

سهم منابع در تولید ذرات معلق​

سهم منابع در تولید ذرات معلق منابع متحرک عامل ۶۰ درصد ذرات معلق و منابع ساکن (ثابت) عامل حدود ۴۰ درصد انتشار ذرات معلق در هوای تهران هستند. نکته : در این محاسبات سهم منابع طبیعی ذرات معلق هوا مانند طوفان های گرد و غبار و ذرات ثانویه، که در هوا تشکیل می شوند داده …

سهم منابع در تولید ذرات معلق​ ادامه »