هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

آلاینده های هوای آزاد و منابع آن ها

آلاینده های هوای آزاد و منابع آنها :

آلاینده

منابع

ذرات معلق (همچنین خصوصیات شیمیایی)  از قبیل PM۱۰، PM۲.۵، PM۱ و ذرات بسیار ریز

وسایل نقلیه متحرک، صنایع، یا هر فرآیندی که در آن احتراق اتفاق بیافتد، پدیده گرد و غبار

SO۲

احتراق سوخت های فسیلی (زغال سنگ، نفت و محصولات آن) و ذوب سنگهای معدنی حاوی گوگرد، نیروگاه ها، انتشارات طبیعی (آتش فشان ها)

NO۲

وسایل نقلیه متحرک، صنایع، یا هر فرآیندی که در آن احتراق اتفاق بیافتد

CO

وسایل نقلیه متحرک، صنایع، یا هر فرآیندی که در آن احتراق اتفاق بیافتد، اکسیداسیون انتشارات ترکیبات آلی فرار بیولوژیک

O۳

واکنش نور خورشید با پیش سازهای آن (اکسیدهای نیتروژن (NOx)، ترکیبات آلی فرار (VOCs) و CO)

ترکیبات آلی فرار

فرآیندهای شیمیایی، استفاده از حلال ها، جایگاه های سوخت، انتشار از خودروها

بیوآئروسل ها و یا آئروسل های بیولوژیک

منابع طبیعی (منابع آب، خاک، پوشش گیاهی و موجودات زنده)، منابع مصنوعی (استفاده‌های تجاری از میکروارگانیسم‌ها (به طور مثال در تولید محصولات دارویی، آنزیم‌ها و مواد غذایی)، مراکز و تاسیسات مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، سایت های دفع پسماند، تصفیه‌خانه فاضلاب، نگهداری و پرورش دام و طیور، فرآیندهای تخمیر و فعالیت‌های کشاورزی)