هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

اثرات اقتصادی آلایندگی هوا

آلودگی هوا به دلیل ایجاد بیماری در انسان ممکن است پیامد های زیانباری برای اقتصاد جهان داشته باشد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده است که افزایش بیماریهای ناشی از آلودگی هوا پیامدهای مالی و زیان های اقتصادی فراوانی را بر سازمانها، برنامه های سلامتی دولت ها و خود افراد تحمیل می کند. غیبت از مدرسه یا تعطیلی مدارس به علت آلودگی هوا افراد را از فرصت های آموزشی محروم می کند.

 مطالعات پژوهشگران در شهر بارسلون نشان داده است که در صورت رسیدن غلظت PM-10 سالیانه به مقادیر استانداردهای سازمان جهانی بهداشت، حدود ۱۶۰۰ یورو به ازای هر نفر صرفه جویی اقتصادی خواهد داشت. سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده که هزینه سالیانه صرف شده برای بخش سلامت و بهداشت بر اثر آلودگی هوا در اتریش، فرانسه و سوئیس حدود ۳۰ میلیارد پوند است. بر اساس برآورد بانک جهانی، آلودگی هوا در سال ۲۰۱۳ در ایران، سی میلیارد و پانصد و نود و نه میلیون دلار خسارت اقتصادی به دنبال داشته است. همچنین به استناد گزارش بانک جهانی، تخمین زده می شود که میزان خسارت ناشی از مرگ در نتیجه آلودگی هوا در ایران در سال معادل ۵۱۰۰ میلیارد ریال و خسارت بیمارهای ناشی از آلودگی هوا ۲۱۰۰ میلیارد ریال است.

موارد زیر تنها گوشه ای از پیامدهای اقتصادی آلودگی هوا هستند:

  • تحمیل هزینه به صنایع کوچک مقیاس و دولت، به علت جلوگیری از فعالیت صنایع کوچک و فرسوده در زمان بروز حالت هشدار و بحران
  • تحمیل هزینه به شهروندان به علت بروز بیمارهای مزمن ناشی از آلودگی هوا
  • تحمیل هزینه به دولت و نظام آموزشی کشور به علت تعطیلی ناشی از آلودگی هوا
  • تحمیل هزینه به جامعه و دولت به علت کاهش سطح هوشی کودکان در کلان شهرها

پژوهش دفتر محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نشان داد که ۳۳ درصد مردم از افزایش هزینه درمان خانواده و حدود ۴۰ درصد از خانه نشینی اجباری در نتیجه آلودگی هوا شاکی بودند و می توان تصور کرد که این هزینه ها و در خانه ماندن اجباری و بی تحرکی چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت.

 

آلودگی هوا طیف وسیعی از اثرات را بر جای می گذارد. آثار تاریخی و موزه ها در سراسر دنیا از حمله آلاینده های هوا در امان نیستند. در نقاطی از دنیا مانند شهر لندن انگلستان که این اثرات را به خوبی مطالعه نموده اند، محاسبه شده است که خسارت ۷۰ ساله ی اخیر، معادل کلیه ی خساراتی است که در طی هزاران سال گذشته به آثار تاریخی وارد آمده است.

مهم ترین جزء آلاینده های هوا که عامل اصلی خوردگی محسوب می گردد، SO2  است. این گاز در اثر ترکیب با آب و رطوبت هوا، تبدیل به اسید سولفوریک می شود و موجب خوردگی و تسریع در فساد فلزات ساختمانی و سایر اجزای بناهای تاریخی، البسه، کاغذ ، چرم و … می شود. علاوه بر SO2، اکسیدهای ازت و ازن نیز در محو رنگ ها و کاهش دوام البسه و منسوجات دخالت دارند. از طرف دیگر ازن به عنوان فاسد کننده ی اصلی لاستیک مطرح می باشد. ازن با حمله به باند های دوگانه پلیمر هیدروکربن موجود در لاستیک، موجب حذف آن و در نتیجه ترک خوردن و فساد لاستیک و کاهش عمر آن می شود. اگر این هزینه ها با هزینه های اضافی ناشی از تمیز کاری در همه ی ابعاد زندگی خصوصی و عمومی در جامعه جمع شده و هزینه های اضافی ناشی از کاهش رشد و محصول گیاهان و تغییرات حاصله در اکوسیستم های طبیعی به آن افزوده شود، ارقامی هنگفت حاصل می شود. گرچه خسارات اصلی آلودگی هوا یعنی آسیب به سلامت انسان، غیر قابل جبران است.

برطبق سایت بانک جهانی هزینه های مرگ و میر برحسب اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۳ باعث کاهش درآمد کارگران معادل ۲۲۵ میلیارد دلار امریکا شده است. مصر و ایران در میان بدترین کشورهای متاثر شده از آلودگی هوا هم از نظر تعداد تخمینی مرگ ومیر و هم از لحاظ هزینه های اقتصادی قرار دارند. همچنین، در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، افت رفاه مرتبط با آلودگی هوا حدود ۱۵۴ میلیارد دلار یا معادل حدود۲/۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) منطقه ای بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که هزینه های آلودگی هوا در ایران به طور سالانه ۲۰ میلیارد دلار است که معادل خرید ۲۰ هزار واگن برقی زیرزمینی یا تاسیس ۱۴۰ واحد صنعتی، ۶۰ استادیوم با ظرفیت ۵۰ هزار صندلی و ۹۰۰ پارک ۶۰ هکتاری است. درحقیقت هزینه های آلودگی هوا ۳ الی ۴ برابر بیشتر از بودجه توسعه ی دولتی است. در یک مطالعه ی هزینه های اقتصادی آلودگی داخل ساختمان و بیرون ساختمان بانک جهانی اعلام کرده است که در سال ۲۰۱۳ ایران حدود ۲/۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)را برای هزینه های مرتبط با آلودگی هوا صرف کرده است.در خصوص دستاوردهای عظیم اجتماعی- اقتصادی ناشی از پیشگیری و کاهش آلودگی هوا می توان گفت برطبق مطالعه ی انجام گرفته در سال ۲۰۱۲ میزان مرگ و میر و همچنین هزینه های اجتماعی- اقتصادی ناشی از آن، در صورت رعایت حدود استاندارد مواد ذره ای  PM-2.5 متوسط سالانه مورد پیشنهاد سازمان جهانی بهداشت µg/m3) 10 ) ریسک مرگ و میر برای افراد با سن برابر یا  بیش از ۳۰ سال از ۲/۸ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ساکن به ۴/۷ کاهش خواهد یافت و مزایای اقتصادی این کاهش ریسک برابر ۵/۳۷۸ میلیون دلار خواهد بود. مطابق برآورد آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا تقلیل سطوح کربن بلاک (کربن سیاه) و ازون علاوه بر پیشگیری بیش از ۳ میلیون مرگ زودرس باعث افزایش محصول حدود ۵۰ میلیون تن در سال می شود. با توجه به آمار و گزارشات ذکر شده می توان چنین اظهار داشت که درک محیط زیست سالم و پایدار و بر همین اساس تلاش در راستای تامین هوای پاک منطبق با قانون اساس کشورمان ایران یک وظیفه همگانی است.

بر طبق گزارش بانک جهانی نیز هزینه اقتصادی سالانه مربوط به آلودگی هوا در تهران ۲٫۶ میلیارد دلار برآورد شده است. این برآورد تنها تأثیرات آلودگی بر سلامت انسان را در نظر گرفته است و به همین دلیل هزینه آن از مقدار واقعی هزینه های ناشی از آلودگی هوا کمتر است.

دانلود :