هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

استاندارد ها

استاندارد هوای پاک ایران در آدرس ذیل قابل مشاهده است :

https://ier.tums.ac.ir/استانداردهای-هوای-پاک-ایران

     توضیح اینکه با توجه به دستوالعمل‌های صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، چگونگی محاسبه و اعمال شاخص کیفیت هوا برای برخی از پارامترها تغییر کرده است.

درگذشته  میزان غلظت ۱۵ میکروگرم در متر مکعب ذرات معلق با قطرکمتر از ۲٫۵ میکرون در محدوده پاک قرار می‌گرفت که این مقدار در محدوده مجاز جدید به ۱۲ میکروگرم بر متر مکعب کاهش یافته است.

درخصوص محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس، درگذشته تا میزان ۶۵٫۴ میکروگرم در متر مکعب در این گروه قرار می‌گرفت که در حدود مجاز جدید، این میزان به ۱۰ میکروگرم کاهش یافت.

برای محاسبه شاخص کیفیت هوای آلاینده دی‌ اکسید گوگرد پیش از این متوسط ۲۴ ساعته ملاک عمل قرار می‌گرفت در حالی‌که در شرایط جدید شاخص کیفیت یک ساعته نیز به آن افزوده شده است.

برای محاسبه آلاینده ازن میزان غلظت این آلاینده در شرایط پاک از ۵۹ به ۵۴، در شرایط سالم از ۷۵ به ۷۰، در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس از ۹۵ به ۸۵ ، شرایط ناسالم از ۱۰۵ به ۹۵ و در مواجهه با شرایط بسیار ناسالم از ۳۷۴ به ۲۰۰ قسمت در میلیارد کاهش پیدا کرده است.

این استاندارها برگرفته از آخرین استاندارهای روز دنیا و بر اساس تبصره سه ماده سه قانون هوای پاک به‌روزرسانی شده است.

همچنین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی از طریق لینک های ذیل قابل دسترسی هستند.

https://nacc.doe.ir/portal/home/?177566/کلیه-ضوابط-و-استاندارد-زیست-محیطی

http://www.environment-lab.ir/environmental-standards

دانلود :