هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

سهم منابع مختلف در تولید آلاینده

سهم منابع متحرک
سهم منابع ثابت

سهم منابع متحرک :

   بر اساس گزارش سیاهه انتشار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در سال ۱۳۹۶ به میزان۶۹۰  هزار و ۶۶۰ تن آلاینده‌های گازی تولید شده است، در حالی که در آن سال تنها ۱۰ هزار و ۴۳۳ تن ذرات معلق به هوای شهر تهران وارد شده است.

   بر اساس این گزارش در سال ۹۶ ، منابع متحرک به میزان ۵۷۲ هزار و ۶۰۵ تن انواع آلاینده‌های گازی با سهم ۸۲٫۹ درصد تولید تولید کرده اند و این در حالی است که در همان سال تنها ۶۳۳۸ تن معادل ۶۰٫۸ درصد ذرات معلق توسط این منابع تولید شده است.

   بر اساس آمار؛ خودروهای سواری تولید ۲۶۱ هزار و ۳۷۸ تن آلاینده‌های گازی با سهم ۳۷٫۸ درصد و همچنین ۱۴۵۱ تن ذرات معلق با سهم ۱۳٫۹ درصد را به عهده داشته‌اند.

   این در حالی است که تاکسی‌ها نیز سهمی معادل ۶۵ هزار و ۲۶۲ تن با سهم ۹٫۴ درصد از آلاینده‌های گازی و ۲۱۴ تن با سهم ۲٫۱ درصد ذرات معلق را در کارنامه خود به ثبت رسانده‌اند

   همچنین موتورسیکلت‌ها ۱۴۶ هزار و ۸۹۳ تن آلاینده‌های گازی با سهم ۲۱٫۳ درصد و ۱۰۵۵ تن ذرات معلق با سهم ۱۰٫۱ درصد را به هوای تهران وارد کردند.

   در این میان وانت‌ها ۶۵ هزار و ۸۰۲ تن آلاینده‌های گازی با سهم ۹٫۵ درصد و ۱۸۶ تن ذرات معلق با سهم ۱٫۸ درصد را تولید کرده‌اند

   همچنین مینی‌بوس‌ها توانسته‌اند ۵۶۰۸ تن آلاینده‌های گازی با سهم ۰٫۸ درصد و ۴۱۵ تن ذرات معلق با سهم ۴ درصد را در هوای شهر تهران منتشر کنند.

   اما اتوبوس‌های شرکت واحد تنها ۳۷۲۹ تن آلاینده‌های گازی با سهم ۰٫۵ درصد و ۵۹۸ تن ذرات معلق با سهم ۵٫۷ درصد را در سال ۹۶ تولید و وارد هوای شهر تهران کردند.

   بر اساس این گزارش، اتوبوس‌های سرویس ادارات ۲۸۹۴ تن آلاینده‌های گازی با سهم ۰٫۴ درصد و ۷۷۶ تن ذرات معلق با سهم ۷٫۴ درصد تولید کردند

   همچنین کامیون‌ها ۲۱ هزار و ۳۳۸ تن آلاینده‌های گازی معادل ۳٫۱ درصد و ۱۶۴۳ تن ذرات معلق معادل ۱۵٫۷ درصد تولید کرده‌اند.

سهم منابع ثابت :

     بر اساس گزارش سیاهه انتشار سال ۹۶ شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، سهم آلودگی منابع ثابت نیز شامل صنایع آلاینده – اماکن مسکونی، واحدهای اداری و تجاری و … در آلودگی هوای پایتخت در تولید ذرات معلق ۳۹.۲ درصد و در تولید آلاینده های گازی ۱۷٫۱درصد گزارش شده است. شایان ذکر است که در این گزارش سهم منابع طبیعی مانند طوفان های گرد و غبار و همچنین ذرات ثانویه در بخش ذرات معلق محاسبه نشده است.

    سهم آلایندگی صنایع در تولید ذرات معلق حدود ۱۷.۸ درصد، پایشگاه ۴.۴ درصد، نیروگاه ها ۱۲.۱ درصد، پایانه های اتوبوس ۲.۳ درصد، خانگی و تجاری ۲.۳ درصد و راه آهن و فرودگاه ۰.۴ درصد گزارش شده است که بخش قابل توجهی از آلودگی هوای تهران را شامل می شوند.

 

    سهم آلایندگی صنایع در تولید آلاینده های گازی نیز حدود ۱٫۹ درصد، پایشگاه ۴٫۱ درصد، نیروگاه ها ۵٫۳ درصد، پایانه های اتوبوس ۰٫۲ درصد، خانگی و تجاری ۳٫۲ درصد و راه آهن و فرودگاه ۰٫۴ و جایگاه های سوخت ۱٫۹ درصد گزارش شده است.