هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

مهمترین آلاینده های هوا در محیط های باز

آلاینده های مختلفی در هوا وجود دارند اما آلاینده‌های معیار هوا شامل شش آلاینده (ازن، ذرات معلق، دی اکسید نیتروژن، دی اکسید گوگرد، سرب و مونوکسیدکربن) و آلاینده‌هایخطرناکهوا است.

 

بر اساس گزارش های منتشره در حال حاضر ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون (PM-2.5) بیشتر از سایر آلاینده ها در هوایتهران وجود دارد. در هوا ۱۸۷ آلاینده ی خطرناک وجود دارد که غلظت آن ها در مناطق مختلف متفاوت است و همه ی آلاینده ها ممکن است در یک منطقه دیده نشوند اما از مهمترین آلاینده های خطرناک هوا می توان به بنزن و پرکلرواتیلن اشاره کرد.