هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

مفاهیم پایه

چرخه مدیریت کیفیت هوا

چرخه مدیریت کیفیت هوا   چرخه مدیریت کیفیت هوا بر اساس تعریف ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (US EPA)، چرخه مدیریت

اندازه گیری آلودگی هوا

اندازه گیری آلودگی هوا اطلاع از غلظت آلاینده ها در هوای آزاد به دو روش امکان پذیر است : ۱- اندازه گیری مستقیم غلظت آلاینده

تعریف آلودگی هوا

تعریف آلودگی هوا عبارت است از انتشار یک یا چند آلاینده اعم از آلاینده‌های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز،‌ بو و صدا

ترکیب جو

ترکیب جو جو زمین مخلوطی گازی در اطراف کره ی زمین است که تا ارتفاع هزاران کیلومتر اطراف آن پراکنده شده است. این مخلوط دارای ترکیب

اهمیت هوا

اهمیت هوا هوا یکی از پنج عنصر ضروری (هوا، آب، غذا، گرما و نور) برای ادامه حیات انسان است. هر فرد روزانه نزدیک ۲۲۰۰۰ بار