هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

آموزش

تغذیه در شرایط آلودگی هوا​

تغذیه در شرایط آلودگی هوا هوای آلوده حاوی ترکیباتی اکسید کننده و سمی است و بدن همواره به ذراتی که در هوای آلوده وجود دارد

کاهش مصرف برق در منازل

کاهش مصرف برق در منازل راهکارهای ساده کاهش مصرف برق طبق آمارها مصرف برق خانگی در ایران ۲٫۵ برابر استاندارد جهانی است. ۳۰ درصد مصرف

کاهش مصرف گاز در منازل

کاهش مصرف گاز در منازل راهکارهای ساده کاهش مصرف گاز در زمستان طبق آمارها در سال ۲۰۱۸ مصرف گاز طبیعی در اروپا با نزدیک به

حکمرانی خوب

حکمرانی خوب حکمرانی یکی از اساسی ترین نیازهای جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست. البته، اختلاف نظرهای جدی در کم و

حقوق و تکالیف شهروندی

حقوق و تکالیف شهروندی شهروند و شهروندی، مفهومی است که به رابطه دوسویه فرد و حکومت از دیدگاه حقوقی اشاره می کند. این رابطه شامل