هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

برخی واژه ها

لایه ازن

لایه ازن لایه ازن اتمسفر زمین بر اساس خواص مختلف آن شامل لایه‌های مختلفی است که به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از: تروپوسفر،

جزایر گرمایی

جزایر گرمایی جزایر گرمایی شهری      جزیره گرمایی سطحی از شهر است که به میزان قابل توجهی از مناطق روستایی اطراف گرم تر است. درجه

اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی

اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی می‌دانیم که کره زمین به طور طبیعی در اثر تابش خورشید گرم می‌شود،

وارونگی دما

وارونگی دما در حالت عادی و از لحاظ فیزیکی، هوای گرم به سمت بالا و هوای سرد به دلیل سنگینی به سمت پایین حرکت می

ظرفیت زیستی شهر

ظرفیت زیستی شهر در تعریف ظرفیت قابل تحمل یا ظرفیت برد آمده است : حداکثر تعداد افراد یک گونه و یا حداکثر جمعیتی که محیط

رد پای زیستی

شاخص رد پای زیستی شاخص ردپای زیستی یا شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم ترین ابزارها برای اندازه گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی گروه موسسه ملی سلامت عمومی و محیط زیست هلند مدعی است که کیفیت زندگی عبارت است از مسائل عینی همراه با تجهیزات غیرمادی

طراحی شهری

طراحی شهری طراحی، بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته‌های مختلف علمی و هنری مانند برنامه‌ریزی شهری، معماری و منظر سازی،

توسعه پایدار

توسعه پایدار توسعه پایدار چیست ؟ توسعه پایدار، ترکیبی از دو واژه است : الف – پایداری که تعریف های زیادی از پایداری وجود دارد

تعریف محیط زیست

تعریف محیط زیست : محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده

تعریف شهر

تعریف شهر شهر سکونت گاهی نسبتاً بزرگ و دائمی است. سازمان ملل متحد، در سال ۱۳۶۷ خورشیدی، شهر را چنین تعریف می‌کند: شهر، مکانی با