هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

قوانین و استانداردها

شرح وظایف متولیان امر

شرح وظایف متولیان امر بر اساس قانون هوای پاک و آیین نامه های اجرایی آن، تصویب نامه در خصوص الزام دستگاه های اجرایی برای مقابله مؤثر با آلودگی هوا و نیز تصویب نامه درخصوص تشکیل کارگروهی بر اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلان شهرها، شرح وظایف بخش های مختلف حاکمیتی، وزارت خانه ها و …

شرح وظایف متولیان امر ادامه »

قوانین و مقررات

قوانین در این بخش ، قوانین و مقررات مربوط به آلودگی هوا در محیط های باز گردآوری گردیده که می توانید به ترتیب مطالب دانلود کنید : سیاستهای کلی سلامت و محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری قانون هوای پاک آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا موضوع ماده ۲ قانون هوای …

قوانین و مقررات ادامه »

استاندارد ها

استاندارد ها استاندارد هوای پاک ایران در آدرس ذیل قابل مشاهده است : https://ier.tums.ac.ir/استانداردهای-هوای-پاک-ایران توضیح اینکه با توجه به دستوالعمل‌های صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، چگونگی محاسبه و اعمال شاخص کیفیت هوا برای برخی از پارامترها تغییر کرده است. درگذشته میزان غلظت ۱۵ میکروگرم در متر مکعب ذرات معلق با قطرکمتر از ۲٫۵ …

استاندارد ها ادامه »