هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

برخی واژه ها

لایه ازن

لایه ازن لایه ازن اتمسفر زمین بر اساس خواص مختلف آن شامل لایه‌های مختلفی است که به ترتیب از پایین به بالا عبارتند از: تروپوسفر، استراتوسفر، مزوسفر، ترموسفر و اگزوزسفر. لایه استراتوسفر بعد از تروپوسفر از حدود ۱۵-۱۲ کیلومتری سطح زمین شروع می‌شود و تا ۵۰ کیلومتری از سطح زمین ادامه پیدا می‌کند. لایه ازن …

لایه ازن ادامه »

جزایر گرمایی

جزایر گرمایی جزایر گرمایی شهری      جزیره گرمایی سطحی از شهر است که به میزان قابل توجهی از مناطق روستایی اطراف گرم تر است. درجه حرارت بعضی شهرها یا مناطق شهری در مقایسه با محدوده روستایی اطرافشان یا حومه شهر به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و این پدیده که از آن به عنوان جزیره گرمایی …

جزایر گرمایی ادامه »

اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی

اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی می‌دانیم که کره زمین به طور طبیعی در اثر تابش خورشید گرم می‌شود، اما اینجا منظور ما از گرم شدن زمین، پدیده دیگری است. این پدیده عبارت است از تغییر دمای زمین در اثر فعالیت های بشری که با تغییرات طبیعی آن فرق …

اثر گلخانه ای و گرمایش جهانی ادامه »

وارونگی دما

وارونگی دما در حالت عادی و از لحاظ فیزیکی، هوای گرم به سمت بالا و هوای سرد به دلیل سنگینی به سمت پایین حرکت می کند . در اوایل روز و هنگام طلوع خورشید لایه های زمین به دلیل برخورد اشعه های نور خورشید گرمتر از لایه های زیرین می شود . با شروع روز …

وارونگی دما ادامه »

ظرفیت زیستی شهر

ظرفیت زیستی شهر در تعریف ظرفیت قابل تحمل یا ظرفیت برد آمده است : حداکثر تعداد افراد یک گونه و یا حداکثر جمعیتی که محیط قادر به تامین آن باشد بدون آنکه ظرفیت محیط برای تامین آینده ی گونه ی مورد نظر کاهش یابد؛ در واقع پایداری بهره برداری از منابع به سطح برداشت از …

ظرفیت زیستی شهر ادامه »

رد پای زیستی

شاخص رد پای زیستی شاخص ردپای زیستی یا شاخص جای پای اکولوژیک، یکی از مهم ترین ابزارها برای اندازه گیری اثرات فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع بر محیط زیست است. این شاخص، میزان پهنه‌های زمین و آب، مورد نیاز برای تولید تمام منابعی که یک فرد، جمعیت، یا فعالیت، مصرف می‌کنند و پسماند تولید …

رد پای زیستی ادامه »

کیفیت زندگی

کیفیت زندگی گروه موسسه ملی سلامت عمومی و محیط زیست هلند مدعی است که کیفیت زندگی عبارت است از مسائل عینی همراه با تجهیزات غیرمادی زندگی که به نحوی مطابق با ادراکات شخص در مورد سلامت، محیط زندگی، کار، خانواده و … تعیین شده است. به هر ترتیب کیفیت زندگی مفهوم گسترده ای است که …

کیفیت زندگی ادامه »

طراحی شهری

طراحی شهری طراحی، بخشی از هنر سازمان دادن فضای کالبدی است که با رشته‌های مختلف علمی و هنری مانند برنامه‌ریزی شهری، معماری و منظر سازی، مهندسی فنی، مهندسی ترافیک و حمل و نقل، جغرافیا، روان شناسی، جامعه‌شناسی و اقتصاد سر و کار دارد و در عین حال با سیاست و فرهنگ نیز ارتباط پیدا می‌کند …

طراحی شهری ادامه »

توسعه پایدار

توسعه پایدار توسعه پایدار چیست ؟ توسعه پایدار، ترکیبی از دو واژه است : الف – پایداری که تعریف های زیادی از پایداری وجود دارد اما دو تعریف زیر ماهیت این واژه را روشن می کند : ۱): ارتقای کیفیت زندگی، ضمن درنظرگرفتن ظرفیت تحمل محیط زیست و ۲)-پاسخگویی به نیازهای نسل حاضربدون آنکه توانایی …

توسعه پایدار ادامه »

تعریف محیط زیست

تعریف محیط زیست : محیط زیست به همه محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند، محیط زیست را تشکیل می‌دهند و بر رشد و نمو و رفتار موجودات تأثیر می‌گذارند.