هواپو : بستری برای افزایش آگاهی های زیست محیطی جامعه به منظور دستیابی به هوایی بهتر

برنامه ها و راهکارها

راهکار ها و پیشنهادات

راهکار ها و پیشنهادات مطالعات بسیار زیادی تاکنون در خصوص کیفیت هوای آزاد شهر تهران (بررسی تغییرات زمانی ـ مکانی)، اثرات بهداشتی ـ اقتصادی آنها، خصوصیات شیمیایی ذرات معلق، خصوصیات سمیت آنها، سهم بندی منابع انتشار و … صورت گرفته است. در تمامی این مطالعات، انتشارات ناشی از وسایل نقلیه یا همان انتشارات ناشی از …

راهکار ها و پیشنهادات ادامه »

تجربیات جهانی

تجربیات جهانی چند پیشنهاد جهت استفاده از تجربیات و راهکارهای انجام شده در شهرهای مختلف جهان، برای کنترل و کاهش آلودگی هوای شهر تهران مکزیکوسیتی: ممنوعیت استفاده از خودروهای شخصی یک روز هفته اعمال محدودیت سن تاکسی بین ۶ تا ۱۰ سال و مینی بوس کمتر از ۷ سال اصلاح کیفیت بنزین انتقال کارخانه ها …

تجربیات جهانی ادامه »