موانع و مشکلات

موانع و مشکلات مشکلات برنامه ای و اجرایی با وجود مشخص بودن منابع آلایندگی و اتفاق نظر در مورد بیشتر راهکارها، همچنان مشکل آلودگی هوا حل نشده باقی مانده است و حتی در مواردی وضعیت رو به بدتر شدن می رود. درباره مشکلاتی که سد راه دستیابی به اهداف برنامه های کاهش آلودگی هوا شده …

موانع و مشکلات ادامه »